Đóng cuốn - In Nhanh Aloin

ALOIN gia công thành phẩm đóng cuốn ngay tại xưởng với số lượng từ 1 cuốn trở lên.

Bạn có thể lấy hàng ngay trong ngày hoặc ALOIN giao hàng tới tận nơi.

Các loại đóng cuốn

Catalogue:

Đóng kim

 

 

 • Đóng kim giữa : thành phẩm A4 khổ đứng hoặc khổ ngang

 

 

 

 

 

đóng kim yên ngựa

 

 

 • Đóng kim yên ngựa

 

 

 

 

 

may chỉ đóng keo gáy

 

 

 

 • Đóng keo gáy không may chỉ

 

 

 

 

 

đóng cuốn may chỉ dán keo

 

 

 • Đóng cuốn may chỉ dán keo gáy

 

 

Đóng lò xo

 

 

 • Đóng lò xo
 • Đóng kim bên

>>> Xem thêm sản phẩm Catalogue

menu đóng lò xo

 

 

 

 

 

 

Menu

 • Đóng lò xo

 

 

 

 

menu mở phẳng

 

 

 • Đóng photobook tạp chí hay mở  phẳng

 

menu đóng ốc

 

 

 

 • Bồi carton đóng ốc
 • Đóng bìa còng

>>> Xem thêm sản phẩm Menu

đóng kim bên

 

 

 

 

Voucher

 • Đóng kim bên

>>> Xem thêm sản phẩm Voucher

sổ tay đóng lò xo

 

 

 

 

 

Sổ tay, sổ note

Đóng lò xo

Sách, đồ án sinh viên

 • Đóng keo gáy không may chỉ
 • Đóng cuốn may chỉ dán keo gáy
 • Đóng photobook